Profile picture

Martin Sršeň

Back-end developer

  • martinsrsen.sk
  • Brno, Česká Republika
  • Datová schránka (cz): v2x8wxm
GitHub Logo GitLab Logo LinkedIn Logo Stackoverflow logo

Znalosti

Email icon

Webové aplikácie

PHP (Laravel, Symfony+Sylius), JavaScript (Vue.js, Svelte, jQuery), CSS (Bootstrap, Tailwind)

Skúsenosti mám od jednoduchých SPA stránok cez Laravel monolity až po systémy rozdelené na front-end a beck-end, kde back-end bol rozdeleny do viacerých samostatných systémov.

Najväčšou výzvou bola pre mňa zatiaľ práca na eshopovej platforme kde bolo potrebné zachovať kompatibilitu základnej platformy na rôznych projektoch viacerých zákazníkov a udržiavať tieto projekty s špecifickými zakázkovími úpravami, ktoré mohli byť medzi zákazníkmi veľmi odlišné.

Database icon

Databáze

MySQL/MariaDB, MongoDB, Elasticsearch

Vyvíjal som databáze manuálne ale dnes už len cez ORM vsrtvu a migrácie. Mám skúsenosti aj s dokumentovými databázami kde som riešil na príklad ukladanie zložitejších JSON objektov zmluv alebo vyhľadávanie/našepkávnie v názvoch produktov na eshopoch.

Database icon

Platformy

Linux (Ubuntu), MacOS, Docker (docker-compose)

Silne preferujem prácu na Linuxe či už ide o prácu alebo domáce prostredie. Pracoval som aj na MacOS ale Linux považujem za lepšiu voľbu. Prácu na Windows by som už nezvládal :).

Všetkok vývoj sa snažím robiť cez docker a považujem už za samozrejmé si pullnuť projekt a mať ho po 2–3 príkazoch plne funkčný bez riešenia systémových závislostí.

Do kontaktu som prišiel aj s vývojom na Android a iOS ale iba v podobe obalovania webovej aplikácie do TWA a neskôr Flutter wrapperu aby mohla byť webová aplikácia publikovaná na Google Play a Apple Store ako natívna aplikácia.

Database icon

Vývoj a workflow

Git (GitLab, GitHub), Docker, JetBrains (PhpStorm, WebStorm, DataGrip)

Zo začiatku som na projektoch pracoval vždy sám. Neskôr som pracoval vždy v tíme 3–5 ľudí kde som mal na zodpovednosť len časť vývoja.

Pri práci používam IDE od JetBrains a vyvíjam všetko v Dockeri. Podla možnosti volím prácu na back-ende kde je kód lepšie debugovateľný a staticky typovaný.

Database icon

Grafika a typografia

Photoshop, TeX (XeLaTeX, ConTeXt)

Zvládam nejakú základne vyzerajúcu grafiku. Som schopný spraviť rozumný industriálny dizajn ale nešpecializujem sa a nedokážem spraviť dobrú graficku pre marketingové a rôzne klientské stránky.

Na univerzite som sa oboznámil s typografickým systémom TeX (XeLaTeX), ktorý rád používam pri písaní svojich dokumentov.

Database icon

Univerzita

Systémové inžinierstvo a informatika | Ekonomická informatika

Po strednej škole som navštevoval a dokončil bakalársky stupeň štúdia na Mendelovej univerzite v Brne na obore Ekonomická informatika. Počas štúdia som navštevoval aj krúžky ekonomického diskusného krúžku, kybernetiky, sadzby a typografie.

Pozície

2021 | Back-end developer | oXyShop s.r.o.

PHP (Symfony + Sylius), JavaScript (jQuery, Vue)

Moja hlavná úloha spočívala v implementovaní nových funkcionalít do eshopovej platformy postavenej na Syliuse.

Pracoval som aj na napojovaní eshopov na externé ERP systémy zákazníkov a mentoroval som juniornejších kolegov.

2019-2021 | Front-end developer | Allrisk, a.s.

JavaScript (Svelte, Sapper), PHP (Laravel, Symfony), MongoDB, Docker

Pracoval som na už existujúcom projekte kde mojou primárnou úlohou bolo implementovanie nových funkcionalít do existujúcej Svelte/Sapper front-end aplikácie.

Jednou z úloh bolo obalenie PWA webovej aplikácie do Android aplikácie prostredníctvom TWA wrapperu a neskôr Flutteru aby mohla byť neskôr uverejnená na Google Play a Apple Store platformách.

Občas som debugoval a opravoval problémy v interných aplikáciách postavených na Python a React.

Vypomáhal som pri plánovaní prechodu firemných systémov a nového vývoja pod service-oriented architektúru a ako súčastné systémy refaktorovať aby tuto architekturu lepšie nasledovali.

Pracoval som na implementácií autorizačnej oAuth služby napísanej v Symfony pre zjednotenie prihlasovania napriač internými systémami firmy.

Refactoroval som 13 rokov starú veľmi nevhodne napísanú aplikáciu z PHP 5.4 na PHP8/Symfony. Refaktoring zahrňoval kompletné nové uživateľské rozhranie, reimplementáciu prihlasovania, rozdelenie monolitického kódu do controllerov, repozitárov, služieb a ceľkové zprehliadnenie logiky.

2017-2019 | Full-stack developer | FINGO.SK s.r.o.

PHP (Laravel, mPDF), JavaScript (Vue.js, jQuery), MariaDB

Prvý projekt bol dopĺňanie funkcionality do existujúceho CRM systému ako napojenie na rôzne externé API (Finportál, Google Kalendár).

Druhý projekt som navrhoval a implementoval školaci a personalistický systém, ktorý evidoval údaje o zamestnancoch, poskytoval e-learning zamestnancom, generoval dokumenty (zmluvy, reporty, potvrdenia), kontroloval firemné procesy a reportoval ich anomálie a porušenia. Implementoval som mu aj automatizované získavanie údajov zo štátnych inštitúcií, ktoré dopomáhali k detekcií chýb v procesoch a automatizovanej aktualizácií niektorých údajov.

Ako tretí projekt som robil aplikáciu na finančnú analýzu klienta kde som primárne pracoval na front-ende. Vypomáhal som na back-ende a riešil generovane komplexných editovateľných PDF dokumentov.

2016-2017 | Stáž na C# .NET developera | Softec, spol. s r.o.

.NET C#, MS SQL, Visual Studio

V prvej fáze som robil rôzne SQL skripty pre údržbu a migrovanie databáze. V druehej fáze som pracoval na malej aplikácií pre automatizované rozdelovanie PDF súborov.

V poslednej tretej fáze som pracoval na desktop aplikácií, ktorá pomáhala s lokalizáciou veľkých projektov. Poskytovala export a import JSON súborov z a do Excel tabuliek pre prekladateľské firmy.

Pred už spomenutými pozíciami som ešte v rámci stredoškolskej praxe pracoval v servise (servisoval som počítače zákazníkov; opravoval tlačiarne a skladal nové zostavy) a rok pred tým na oddelení informatiky inej firmy kde som servisoval pracovné stanice a vypomáhal so stavbou novej firemnej siete.

O mne

"Počítačom" sa venujem asi už od 7 rokov. O programovanie a technicky zložitejšie veci som sa ale začal zaujímať až na strednej škole kedy som pomerne rýchlo naskočil na Linux a robil som prvé stránky v PHP. Od kedy som migroval na Linux považujem sa za priaznivca open-source technológií.

Vo volnom čase sa venujem sledovaniu anime, čítaniu aktuálnych IT noviniek a kníh o ekonómií. Niekedy pracujem aj na jednorázových voľnočasových projektoch, ktoré zahrňujú programovanie a spracovanie dát. Venujem sa aj štúdiu Japončiny.